Menu

Avondschool

Elke maandagavond is er avondschool. Deze avondschool vindt plaats van 18.30 – 20.30 uur en is bedoeld voor leerlingen en ex-leerlingen die behoefte hebben aan extra begeleiding en/of scholing. Schoolverlaters die bijvoorbeeld naar het ROC zijn doorgestroomd kunnen deze avond hulp krijgen bij huiswerk. Ook is er begeleiding op het gebied van vakgerichte theorie, wiskunde, Engels, branchegerichte cursussen etc.

De hulpvraag van de deelnemer staat centraal en is uitgangspunt voor de begeleiding.