Menu

Heropening School - 2 juni 2020

Met ingang van 2 juni 2020 zal de school weer gedeeltelijk op mogen starten. In de onderstaande brief kunt u lezen hoe we dat als school gaan doen.

PRAKTIJKSCHOOL HULST

FREDERIK HENDRIKLAAN 16

4561 WE HULST

0114 312132

info@praktijkschoolhulst.nl

 

 

Betreft: heropening school op 2 juni  

 

 

Geachte ouders/verzorgers,

Beste jongens en meisjes,

 

Met ingang van 2 juni zal de school weer gedeeltelijk op mogen starten. Vanuit het ministerie zijn daarvoor richtlijnen opgesteld, waar we als school natuurlijk aan zullen voldoen. Hoe doen we dat?

 

 1. Er wordt een aangepast rooster met beperkte vakken aangeboden aan ca. de helft van iedere mentorgroep. Het lesprogramma wordt zodanig ingericht dat er steeds sprake is van blokuren (2 lesuren aansluitend en dan pauze).

Vanaf 2 juni vervalt het onderwijs op afstand voor de leerlingen.

1. Lesdagen:      
Groep 1: Maandag en Donderdag
Groep 2: Dinsdag en Vrijdag
Groep 3: Woensdag (voor speciale lessen zoals voorbereiding examens, kennismaking nieuwe leerlingen etc.)

De horecagroep zal tevens op woensdag maaltijden gaan verzorgen die door de school bij onze vaste gasten worden bezorgd.

2. Lestijden:      
1e blokuur: 09.00 – 10.30 uur
2e blokuur: 10.45 – 12.15 uur
3e blokuur: 13.00 – 14.30 uur (op vrijdag geen 3e blokuur, maar alleen tijdens de ochtend les)

3. De leerlingen krijgen de eerste dag dat ze op school komen een aangepast individueel rooster wat voor de rest van het schooljaar zal gelden.

Richtlijnen omtrent thuisblijven:

 1. Wanneer een leerling gedurende de dag verkoudheidsklachten ontwikkelt gaat de leerling naar huis. Ouders/verzorgers worden hierover geïnformeerd. Ook eventuele broers of zussen worden bij verkoudheidsklachten hierover geïnformeerd en naar huis gestuurd.
 2. Leerlingen die behoren tot een risicogroep of  leerlingen van wie gezinsleden tot de risicogroep behoren kunnen worden vrijgesteld van fysiek onderwijs. Dit is de beslissing van ouder(s)/verzorger(s) in overleg met de school. Neem dus contact op met school wanneer u van mening bent dat deze situatie op u van toepassing is.
 3. Leerlingen met klachten worden zo mogelijk getest door de GGD met toestemming van ouder(s)/verzorger(s), conform het landelijk testbeleid.

Veiligheidsmaatregelen:

Buiten/pauzes en binnenkomen:

 • Bij de ingang van de school staat een bord/poster met de 1,5 meter-regel.
 • Er zijn infographics aanwezig bij iedere ingang i.v.m. heldere communicatie over veiligheids- en hygiënemaatregelen in en om de school.
 • Op het trottoir voor de ingang zijn zogenaamde “wachttegels” gemaakt, waar leerlingen moeten wachten tot ze het teken krijgen dat ze mogen doorgaan.
 • Het plein is ingedeeld in verschillende zones. Binnen de zone verblijft 1 halve mentorgroep (maximaal 7 leerlingen). Elke zone heeft minimaal 2 bankjes en een vuilnisbak. Leerlingen mogen binnen die zone op een bankje zitten (max 2 per bankje en aan de uiterste hoeken). In elke zone worden plaatsen gemarkeerd, zodat leerlingen zich aan de 1,5 meter afstand houden. Bij elke zone wordt gesurveilleerd door 1 of 2 docenten.
 • Leerlingen lopen vanaf de oprit direct naar de zone die zijn/haar groep is toebedeeld of nadat ze hun fiets in de stalling hebben gezet.
 • Alle leerlingen beginnen in de eerste les met dezelfde instructie-les, zodat alle afspraken en richtlijnen zorgvuldig met iedereen zijn doorgesproken.
 • Er zal in de pauzes geen verkoop of andere verstrekking zijn van etenswaren/ drinkwaren. Leerlingen dienen zelf versnaperingen mee te nemen van thuis.
 • De middagpauze vindt op het plein plaats, niet in de aula. Bij slecht weer wordt per groep gepauzeerd in een lokaal met de docent waarvan zij zojuist les hebben gehad.
 • Toiletbezoek gebeurt in de pauze per groep en één leerling per toiletblok. Dus niet bij het naar buiten/binnengaan want dat leidt tot ophoping in de gang.
 • Docenten halen hun groep zelf op van het plein. We gaan groep voor groep naar binnen. Pas als de voorgaande groep is vertrokken kan de volgende groep naar binnen. Na afloop van de lessen brengen de docenten hun groep ook weer zelf naar het plein in een vooraf afgesproken volgorde. Eventueel kan een docent gebruik maken van een andere in/uitgang om het begin van de lessen te bespoedigen ( bv. sectionaaldeur/personeelsingang).
 • Bij alle in/uitgangen zal handspray voorhanden zijn ter ontsmetting. Mondkapjes en handschoentjes mogen door leerlingen en personeel gebruikt worden wanneer zij daar behoefte aan hebben.
 • Jas, tas en telefoon gaan mee de klas in. Geen kluisjesgebruik. Telefoons uit en in de tas/jas. Geen gebruik van de gele telefoonbakken. Jas en tas op de stoel/grond naast de zitplaats in de klas. In lokalen of lessen waar dit niet mogelijk is, wordt door de docent een ander systeem gehanteerd waarbij rekening gehouden wordt met de 1,5meter regel.

Binnen:

 • De luchtcirculatie in de school is uit voorzorg uitgezet.
 • Aanwezig in elke klas:
  • Foamspray voor oppervlaktereiniging (tafels/stoelen)
  • Handspray-desinfectieflesjes + papieren handdoekjes+ afvalbakjes
  • Posters en infographics (1,5 meter, veiligheids- en hygiëne maatregelen)
 • We wassen onze handen meerdere keren per dag goed (tenminste 20 seconden) en in ieder geval voor het begin van de les, aan het einde van de les en na toiletbezoek.
 • Bij gebruik van machines, gereedschap: handschoenen aan en zowel bij aanvang als einde van de les reinigen.
 • Bij gebruik van computers/toetsenborden/muizen: handschoenen aan en zowel bij aanvang als bij einde van de les reinigen.
 • PBM-gebruik:  elke leerling krijgt iedere les nieuwe oordopjes. Indien er veiligheidsbrillen worden gebruikt worden die na afloop van de les in een bakje met ontsmettingsmiddel gereinigd en droog gemaakt door de leerkracht. De oordopjes worden door de leerling weg gegooid.
 • Bij het bereiden van voedingsproducten dragen docenten en leerlingen mondkapjes en handschoenen.
 • In de gang en in het bijgebouw is belijning aangebracht i.v.m. 1,5 meter regel.
 • Praktijklokalen: Belijning aangebracht i.v.m. 1,5 meter waar noodzakelijk én er wordt in die lokalen een checklist gehanteerd die de veiligheid moet garanderen.
 • Gymlessen: Belijning in de kleedkamers  i.v.m. 1,5 meter ruimte. Geen contactsport en zoveel mogelijk buiten.
 • Deurkrukken reinigen ná elke les (door docent).
 • Tafels en stoelen reinigen ná elke les (door lln).
 • De ramen staan open en/of de lokalen worden tussen de lessen door zoveel mogelijk gelucht.
 • Gebruik sanitair: niet meer dan één leerling tegelijk. Het sanitair wordt meerdere malen per dag schoongemaakt.
 • Iedere docent heeft een plan met specifieke maatregelen in specifieke ruimten gemaakt (metaal, gym, dienstverlening, techniek, bouw, keuken, etc). Deze worden bij de start van de les uitgebreid aan de groep verteld.

 

Belangrijke zaken:

 1. Kom zoveel mogelijk te voet of met de fiets naar school; houd daarbij ook rekening met de 1,5m afstand.
 2. Is de reis meer dan 8 kilometer en kan er niet gefietst worden, dan een dringend verzoek om uw zoon/dochter te brengen en te halen. In een auto is de 1,5m niet te handhaven, dus vermijd meerijden met elkaar. Enkel de leerling stapt in/uit, de ouder blijft in de auto en rijdt zo spoedig mogelijk verder.
 3. Toch gebruik maken van de bus: LET OP: mondkapje verplicht (zelf voor zorgen!).
 4. Leerlingen mogen vóór en na schooltijd niet samenscholen, zoals bijvoorbeeld bij de supermarkt in de buurt van de school (SPAR), de bushalte of op de hoek van de straat. (let op: politie controleert streng en beboet!)
 5. Leerlingen mogen niet voor 08.45 uur op school zijn om drukte en samenscholing te voorkomen.
 6. Heeft u als ouder een vraag of opmerking? Maak gebruik van telefoon of mail. De school is niet toegankelijk voor ouders.

 

Leerlingen uit België:

Voor scholing mogen de leerlingen de grens passeren wanneer zij een document kunnen overleggen dat de lessen weer zijn opgestart. Deze brief voldoet aan die eis en kan dus als zodanig gebruikt worden.

 

Stages:

Ook de stages kunnen weer opgestart worden. Daaraan is een aantal voorwaarden verbonden:

 1. Alle partijen: de school, de leerling, de ouders en het stagebedrijf stemmen in met de hernieuwde opstart.
 2. Het stagebedrijf garandeert dat het zich houdt aan de RIVM-richtlijnen.
 3. De leerling hoeft geen gebruik te maken van het openbaar vervoer om op zijn stageplaats te komen.

De stagedocenten zullen contact opnemen met alle partijen. Wanneer de stage nog niet opgestart wordt, dient de leerling het schoolprogramma te volgen behorende bij zijn groep.

 

Schoolkamp:

Het schoolkamp dit schooljaar gaat helaas niet door. Wie reeds meegedaan heeft met de spaarkaartmogelijkheid krijgt zijn gespaarde saldo terug uitgekeerd. We zullen in de week van het schoolkamp een gewone schoolweek aanbieden.

 

Laatste week van het schooljaar:

De laatste week van het schooljaar barst normaal gesproken van de leuke activiteiten.

Het moge duidelijk zijn dat de groepsactiviteiten niet doorgaan dit jaar. Voor de diploma-uitreiking en het afscheid van de schoolverlaters wordt wel iets georganiseerd.

U krijgt hier te zijner tijd bericht over.

 

Leerlingenbespreking:

Op 22 en 23 juni staan de leerlingenbesprekingen gepland. Deze leerlingenbesprekingen gaan niet door dus er is die dagen gewoon les.

 

Ouderavonden en rapporten:

Op 29 en 30 juni staan de IOP gesprekken gepland. Die gesprekken gaan dit jaar niet door en er is die dagen dus gewoon les.

Er worden geen rapporten ingevuld en meegegeven. Elke mentor neemt contact op met alle ouders/verzorgers van zijn/haar mentorgroep om telefonisch verslag te doen van de afgelopen periode. Als een mentor of een ouder/verzorger toch behoefte heeft aan een fysiek overleg, dan is dat mogelijk, mits de richtlijnen van het RIVM worden nageleefd.

Tot slot willen we u mededelen dat Juffrouw Smet vanaf 25 mei met zwangerschapsverlof is en tot de herfstvakantie niet aanwezig is op school. We hopen dat alles voorspoedig verloopt en wensen haar een goede bevalling en een prachtige baby toe.

Voor vragen kunt u tot aan de zomervakantie terecht bij de andere mentor juffrouw Fermont.

 

BELANGRIJK:

In de meegestuurde bijlage achter deze brief kunt u teruglezen op welke dag uw zoon/dochter de eerste week op school wordt verwacht.

Mochten er naar aanleiding van deze brief nog vragen zijn dan kunt u altijd contact opnemen met de school.

U kunt ook de website van de school raadplegen: www.praktijkschoolhulst.nl

 

Voor u en jullie allemaal het advies: doe voorzichtig en blijf gezond!!

 

Met vriendelijke groet,

namens het hele team,

A. van Acker

(dir.)