Jaarverslag VO Zeeuws-Vlaanderen gepubliceerd

Jaarverslag VO Zeeuws-Vlaanderen gepubliceerd

Het jaarverslag van VO Zeeuws-Vlaanderen is gepubliceerd op de website.

https://www.vozeeuwsvlaanderen.nl/organisatie/documenten/.

U vindt daar ook een korte publieksversie van het verslag. De publieksversie geeft in één oogopslag een beeld van de ontwikkelingen in het jaar 2020 en in het bijzonder van het onderwijs in dit uitzonderlijke afgelopen jaar.