Menu

Activiteitenkalender

 

20 augustus   start schooljaar 2018- 2019
21 augustus eerste lesdag
08 en 09 oktober oudercontacten eerstejaars
15 t/m 19 oktober   herfstvakantie
29 oktober start CITO-toetsing taal/rekenen 
13 november studiemiddag personeel (leerlingen vrij)
03 december leerlingenbespreking (leerlingen vrij)
04 december leerlingenbespreking (leerlingen vrij)
10 december IOP-dagen / oudercontacten (leerlingen vrij)
11 december  IOP-dagen / oudercontacten (leerlingen vrij)
20 december kerstactiviteit leerlingen
21 december studiemiddag personeel (leerlingen vrij)
24 dec t/m 04 jan kerstvakantie
19 februari studiemiddag personeel (leerlingen vrij)
01 maart  carnavalsactiviteit
04 t/m 08 maart voorjaarsvakantie
09 april studiemiddag personeel (leerlingen vrij)
19 april Goede Vrijdag (leerlingen vrij)
22 april tweede Paasdag
22 april t/m 03 mei     meivakantie
06 mei start CITO-toetsing taal/rekenen
30 mei t/m 31 mei Hemelvaart en vrije dag
03 juni leerlingenbespreking (leerlingen vrij)
04 juni leerlingenbespreking (leerlingen vrij)
10 juni tweede Pinksterdag
17 juni   kennismakingsavond ouders nieuwe leerlingen
18 juni studiemiddag personeel (leerlingen vrij)
19 t/m 21 juni schoolkamp
24 juni IOP-dagen / oudercontacten (leerlingen vrij)
25 juni IOP-dagen / oudercontacten (leerlingen vrij)
26 juni kennismakingsochtend nieuwe leerlingen
01 juli opruimochtend/activiteitenmiddag
01 juli uitreiking diploma’s en afscheid schoolverlaters
02 juli   afsluiting schooljaar met de leerlingen
03 juli voorbereiding nieuwe schooljaar (leerlingen vrij)
04 juli afsl. vergadering/schoonmaakdag (leerlingen vrij)
05 juli voorbereiding schoolkamp (leerlingen vrij)
08 juli t/m 16 aug zomervakantie

 

 

In de loop van het schooljaar 2018-2019 zullen nog maximaal 2 dagen extra worden gepland in verband met studiedagen voor het personeel. Dit zal ruimschoots van te voren aan de ouders/verzorgers worden bekendgemaakt.