Menu

Activiteitenkalender

Activiteitenkalender 2019 - 2020

 

19 augustus   start schooljaar 2019/2020
20 augustus eerste lesdag
24 september sportdag
30 september   studiedag personeel (leerlingen hele dag vrij)
7 en 8 oktober oudercontacten eerstejaars
14 t/m 18 oktober herfstvakantie
28 oktober start CITO-toetsing Taal/Rekenen
2 december leerlingenbespreking (leerlingen hele dag vrij)
3 december leerlingenbespreking (leerlingen hele dag vrij)
9 december IOP-dagen/oudercontacten (leerlingen vrij)
10 december  IOP-dagen/oudercontacten (leerlingen vrij)
19 december kerstviering leerlingen
20 december studiedag personeel (leerlingen vrij)
23 december t/m 3 januari       kerstvakantie
18 februari studiemiddag personeel (leerlingen vrij)
21 februari carnavalsactiviteit
24 t/m 28 februari voorjaarsvakantie
31 maart studiemiddag personeel (leerlingen vrij)
10 april Goede Vrijdag (leerlingen vrij)
13 april Tweede Paasdag
20 april t/m 1 mei meivakantie
5 mei Bevrijdingsdag
11 mei Start CITO-toetsing Taal/Rekenen
21 t/m 22 mei Hemelvaart + vrije dag
1 juni Tweede Pinksterdag
8 juni leerlingenbespreking (leerlingen hele dag vrij)
9 juni leerlingenbespreking (leerlingen hele dag vrij)
15 juni IOP-dagen/oudercontacten (leerlingen vrij)
16 juni IOP-dagen/oudercontacten (leerlingen vrij)
24 juni kennismakingsochtend nieuwe leerlingen
29 juni kennismakingsavond ouders nieuwe leerlingen
30 juni   studiemiddag personeel (leerlingen vrij)
1 t/m 3 juli schoolkamp
6 juli opruimochtend/activiteitenmiddag
6 juli uitreiking certificaten/diploma's en afscheid schoolverlaters
7 juli afsluiting schooljaar met de leerlingen
8 juli afsluitende vergadering/voorbereiding schooljaar 2020/2021 (leerlingen vrij)
9 juli schoonmaakdag (leerlingen vrij)
10 juli Uitstap personeel (leerlingen vrij)
13 juli t/m 21 augustus zomervakantie