Menu

Doelgroep en Doelstelling

Het praktijkonderwijs is bedoeld voor leerlingen van 12 tot 18 jaar waarvan (na grondig onderzoek) in alle redelijkheid mag worden aangenomen dat zij het regulier voortgezet onderwijs niet succesvol zullen kunnen afronden. De ervaring heeft ons echter wel geleerd dat de tot onze doelgroep behorende jongeren wel degelijk van alles kunnen en ook van alles kunnen leren. Alleen de wijze waarop moet worden aangepast.

Ons doel is leerlingen vaardigheden aanleren op het gebied van wonen, werken, vrijetijd en burgerschap, zodat ze goed voorbereid worden op hun functioneren in de maatschappij. 

600_dsc_0418lrv.jpg