Menu

Personeel

Arnold van Acker directeur
Mark de Bakker psycholoog/zorgcoördinator
Truus de Bakker-Hemelaar medewerker adm. ondersteuning/onderwijsassistent
Femke den Blijker-Stroo             vakleerkracht gymnastiek/groepsleerkracht
Elske de Clercq groepsleerkracht
Anne-Marie Fermont-Aarts groepsleerkracht
Patrick van Goethem conciërge/interieurverz./tuinverz./assistentie praktijk
Janneke Havermans-Goedbloed                 vakleerkracht consumptieve techniek
Judith de Jonge-Everaard medewerker administratieve onderst/interieurverz.
Erwin de Kesel vakleerkracht bouwtechniek
Ronald Kraayeveld groepsleerkracht
Annemarie Langedijk leraarondersteuner/stagebegeleider
Rosita Lavreau-Colpaert logopediste/ondersteuning taal- en rekenonderwijs
Stefan Lernout assistent huishoudelijke dienst
Geert Jan Mechelinck stagebegeleider
Liesbeth Nobus schoolmaatschappelijk werk
Gerry Reijnhout groepsleerkracht
Annemiek Smet groepsleerkracht/coördinator onder-middenbouw
Kris Steenbeek groepsleerkracht/coörd. bovenbouw/plv. directeur
Cees Vermeulen vakleerkracht mechanische techniek
Linda Vreugde groepsleerkracht
Mariëtte ter Wal-Boumans leraarondersteuner