Financiële zaken

Vrijwillige ouderbijdrage

De school vraagt een jaarlijkse vrijwillige bijdrage van de ouders voor activiteiten en zaken die niet door het Ministerie worden vergoed. Het gaat om activiteiten als de sinterklaasviering, de kerstviering, activiteiten rond carnaval, de sportdag en de activiteiten in de laatste schoolweek. Het betreft een bedrag van € 80,00 per jaar. Aan het begin van het schooljaar ontvangen de ouders/verzorgers een nota. 

Schoolkamp

Hoogtepunt van het jaar is het schoolkamp. Al gedurende een lange reeks van jaren wordt deze traditie in stand gehouden. In de loop van de tijd is een groot aantal geschikte kampplaatsen gevonden. Hoewel deelname niet verplicht is, wordt toch een dringend beroep gedaan op ouders en leerlingen om aan deze 3-daagse reis deel te nemen. De kosten bedragen € 90,00 per persoon. Dit bedrag kan in delen worden betaald. Enkele maanden voor het schoolkamp plaatsvindt, volgt nadere informatie. Voor leerlingen die niet meegaan op schoolkamp wordt een vervangend programma georganiseerd.

Restaurant 

Elke woensdag is ons restaurant open vanaf 12.00 uur voor iedereen die voor een sympathiek bedrag van een driegangenmenu wil genieten. Kosten: € 7,00 per menu.

Overblijven

Omdat in de aula voor drank en soep moet worden betaald, wordt geen overblijfgeld meer gevraagd.