Financiële zaken

Vrijwillige ouderbijdrage

Met betrekking tot de ouderbijdrage onderscheiden we drie categorieën, te weten:

1.  Lesmaterialen (leerboeken en licenties voor digitaal lesmateriaal)
Deze categorie wordt door de school bekostigd.

2.  Materialen en gereedschappen (sportkleding, werkjas, werkschoenen)
Deze kosten komen voor rekening van de ouders/verzorgers.

3.  Overig (schoolkamp, excursies, introductie-activiteiten, kerstviering, schoolfeest)
Deze kosten hebben een vrijwillig karakter.

Uitgangspunt bij categorie 3 (vrijwillige ouderbijdrage) is dat het wel of niet betalen van de ouderbijdrage geen belemmering vormt om deel te nemen aan de georganiseerde onderwijsactiviteiten.
Ouders/verzorgers wordt voor zowel categorie 2 als 3 de mogelijkheid geboden om de bijdrage gespreid te betalen. Tevens worden ouders/verzorgers geïnformeerd over de mogelijkheid in bepaalde gevallen een beroep te doen op Stichting Leergeld.

Schoolkamp

Hoogtepunt van het jaar is het schoolkamp. Al gedurende een lange reeks van jaren wordt deze traditie in stand gehouden. In de loop van de tijd is een groot aantal geschikte kampplaatsen gevonden. Hoewel deelname niet verplicht is, wordt toch een dringend beroep gedaan op ouders en leerlingen om aan deze 3-daagse reis deel te nemen. De kosten bedragen € 90,00 per persoon. Dit bedrag kan in delen worden betaald. Enkele maanden voor het schoolkamp plaatsvindt, volgt nadere informatie. Voor leerlingen die niet meegaan op schoolkamp wordt een vervangend programma georganiseerd.

Dit schooljaar gaan we op 26, 27 en 28 juni 2024 naar Vakantiedomein Hoge Duin te Oostduinkerke hogeduin.be

Restaurant 

Elke woensdag is ons restaurant open vanaf 12.00 uur voor iedereen die voor een sympathiek bedrag van een driegangenmenu wil genieten. Kosten: € 7,00 per menu.

Overblijven

Omdat in de aula voor drank en soep moet worden betaald, wordt geen overblijfgeld meer gevraagd.