Menu

Stage

Oriënterende stage (snuffelstage)

De snuffelstage is een middel om derde- en vierdejaars leerlingen, die aan de vooravond staan van hun keuze voor een toekomstig beroep en of vakrichting, kennis te laten maken met verschillende bedrijven, beroepen, sectoren en collega’s. Het voornaamste doel voor de leerling is om een reëel beeld te krijgen van het werken in een bepaald bedrijf. Soms is een richting helemaal niet zo leuk als de leerling in gedachten had. En soms blijkt een ander vak plotseling veel leuker dan vooraf gedacht.

Een leerling draait 1 keer per week een ochtend mee in een bedrijf. Na ongeveer 4 ochtenden gaat de leerling weer naar een ander bedrijf. Er is vanuit de school altijd een begeleider op afroep beschikbaar. De begeleiding komt per periode 1 keer langs voor een kort praatje en om eventueel wat bij te sturen. De leerlingen beschikken over een snuffelstageboekje waar wekelijks door de leerling, in een paar woorden, op de ochtend wordt teruggekeken. Aan het eind van de periode vult het bedrijf een beoordeling in.

Alle deelnemende bedrijven (ruim 50) hebben hun eigen redenen om mee te willen draaien in dit concept. Er zijn bedrijven die dit doen vanwege een bepaalde vorm van maatschappelijke verantwoordelijkheid. Andere bedrijven geven aan snuffelstage te zien als filter voor het opstarten van een plaatsingsstage en zien zich verantwoordelijk voor de opleiding van het toekomstig personeel, snuffelstage is dan een eerste stap. Iedereen graag een kans willen geven en het leuk vinden om enthousiaste jongelui te begeleiden, kan ook een reden zijn om deel te nemen aan de snuffelstage. 

Plaatsingsstage

Nadat de snuffelstage duidelijk heeft gemaakt in welke sector de leerling wil gaan werken, wordt een reguliere stageplaats gezocht. Gezien de doelstelling werken we het liefst met bedrijven die de intentie hebben uitgesproken de stageplaats om te zetten in een arbeids­plaats. In de afgelopen 25 jaar is veel kennis en inzicht verkregen in de regionale arbeidsmarkt. We zoeken intensief naar nieuwe geschikte stagebedrijven en bestaande stagecontacten worden zorgvuldig onderhouden.

Als een geschikt bedrijf is gevonden wordt in overleg met alle partijen de stage opgestart. Er wordt een stageovereenkomst opgemaakt en periodiek vindt een bezoek van de stageleraar aan het bedrijf plaats. Alle bevindingen worden vastgelegd in het stagevolgsysteem en elk contact wordt besproken met de stagiair en zijn/haar ouders/verzorgers. Waar nodig wordt de stage bijgesteld en/of gewijzigd.