Individuele begeleiding

Ontwikkelingsperspectief (OPP)

In het ontwikkelingsperspectief wordt beschreven wat de verwachtingen zijn van alle partijen ten aanzien van de uiteindelijke uitstroom en met welke belemmerende en/of bevorderende factoren er rekening moet worden gehouden.
Het OPP wordt binnen 6 weken opgesteld en tweemaal per jaar met ouders en leerling besproken en indien nodig bijgesteld.

Individueel ontwikkelingsplan (IOP)

Twee keer per jaar vinden er IOP-gesprekken plaats, waarin de mentor samen met ouders en leerling een gesprek voert over het Individueel Ontwikkelingsplan van de leerling. In dit gesprek gaat het over de ontwikkeling en de resultaten van de leerling. Ook wordt er gekeken welke doelen er gesteld zijn en welke doelen behaald zijn.

Coachingsgesprek

Leerlingen worden voor het behalen van de doelen uit het IOP begeleid door de mentor. Dit gebeurt door middel van coachingsgesprekken. Deze gesprekken vinden meerdere keren per jaar plaats

Portfolio

Elke leerling heeft op zijn eigen elektronische leeromgeving een portfolio. Hierin worden belangrijke documenten, zoals behaalde certificaten en diploma’s digitaal bewaard.

Preteaching of individuele hulp

Leerlingen die moeite hebben met het volgen van de lesstof kunnen in kleine groepjes of individueel worden ondersteund door een leraarondersteuner.

Huiswerkbegeleiding

Voor leerlingen die moeite hebben met het maken van huiswerk thuis, is er twee keer per week (maandag en donderdag) gelegenheid om na schooltijd op school huiswerk te maken onder begeleiding van een leerkracht.