Pro-Bureau

Sinds 2010 is binnen de muren van de school het PrO-bureau actief. Het PrO-bureau is een loket waar leerlingen, ex-leerlingen, ouders, bedrijven en ketenpartners terecht kunnen voor informatie, advies en doorverwijzing met betrekking tot leren, werken en wonen.

De nieuwe participatiewet heeft gevolgen voor werk en zorg. In de brochure "Veranderingen in werk en zorg" leest u informatie die van belang is voor ouders en leerlingen uit het Praktijkonderwijs en het Voortgezet Speciaal Onderwijs.

https://www.aandeslaginzeeland.nl/werkgevers/