Vakken

Theorie

Bij de vakken rekenen en Nederlands werken de leerlingen in niveaugroepen aan de hand van een periodeplan. Hierbij behalen ze doelen op hun eigen niveau.
Ook bij Engels werken de leerlingen in niveaugroepen. Wanneer een leerling niet kiest voor het vak Engels, krijgt hij of zij in de plaats daarvan zaakvakken. Hieronder vallen geschiedenis, biologie en wereldoriëntatie.

De school is dagelijks bezig om de leerlingen op allerlei manieren voor te bereiden op een plaats als actief burger in de maatschappij. Bij het vak burgerschap besteden we hier extra aandacht aan.

Verkeer wordt gedurende de gehele schoolloopbaan aangeboden, in de onderbouw volgen de leerlingen een methode en in de bovenbouw wordt brommertheorie en autotheorie aangeboden.

Praktijk

In de onderbouw worden de onderstaande praktijkvakken aangeboden. Ze zijn allemaal gericht op zelfredzaamheid op het gebied van techniek en verzorging. Daarnaast is het belangrijk om kennis te maken met verschillende materialen en gereedschappen:

 • Techniek hout
 • Techniek metaal
 • Techniek constructie
 • Techniek creatief
 • Verzorging voeding
 • Verzorging woning
 • Verzorging kleding
 • Persoonlijke verzorging
 • EHBO

In de middenbouw maken de leerlingen kennis met allerlei praktijkvakken. Zelfredzaamheid staat niet meer voorop, maar voorbereiding op een toekomstige stage is belangrijk. Er wordt o.a. gewerkt in zogenaamde leerling-werkplaatsen, waar de leerlingen arbeidstrainende vaardigheden krijgen aangeboden in arbeids-simulerende situaties. Zo worden de volgende praktijkvakken aangeboden:

Sector Techniek

 • Metaaltechniek
 • Bouwtechniek
 • Logistiek (groot)
 • Metselen
 • Elektrotechniek
 • Installatietechniek
 • Groen

Sector Dienstverlening
 • Zorg en Welzijn
 • Werken in de winkel
 • Logistiek (klein)
 • Horeca
 • Receptiewerk

In de bovenbouw krijgen de leerlingen naast praktische theorie (Nederlands, rekenen, burgerschap, verkeer) de praktijk in 'mini-ondernemingen' aangeboden:

 • Minionderneming arbeidstraining
 • Minionderneming bouwtechniek
 • Minionderneming metaaltechniek
 • Minonderneming horeca
 • Minionderneming wasverzorging

Waar nodig kunnen leerlingen een branchegerichte cursus volgen. De cursus wordt afgesloten met een examen en een diploma/certificaat.