Zorgteam

De mentor is de eerst aangewezen persoon voor de begeleiding van leerlingen. Echter in sommige gevallen is er meer ondersteuning nodig. Dit kan ondersteuning zijn op allerlei gebieden. Bijvoorbeeld omdat een leerling niet lekker in zijn vel zit, omdat er thuis zorgen zijn, omdat een leerling het lastig vindt in het contact met anderen, er moeilijkheden in de klas zijn, enz.

De mentor bespreekt de zorgen met de zorgcoördinator van het zorgteam. Binnen het zorgteam wordt dan bekeken wie de begeleiding op zich gaat nemen. Het zorgteam neemt dan de regie in de ondersteuning van de leerling over. In eerste instantie wordt gekeken of de extra zorg binnen de school gerealiseerd kan worden. Als er extra individuele ondersteuning gewenst is op sociaal-emotioneel vlak dan gaat de schoolmaatschappelijk werker in gesprek met de leerling.

Daarnaast is er ook een ambulante begeleider verbonden aan de school. Deze ambulante begeleider ondersteunt met name leerlingen die vastlopen op gedragsmatig vlak. Ook is er expertise in huis voor extra onderzoek/screening om een beter beeld te kunnen krijgen van de problematiek van de leerling. Als er langdurige of intensieve hulp nodig is dan wordt in overleg met de ouders hulp van buiten school ingeschakeld.

  • Wekelijks is er in de teamvergadering de mogelijkheid om leerlingen met extra zorg met de zorgcoördinator en met elkaar te bespreken.
  • Het zorgteam heeft periodiek overleg met een aantal externe deskundigen (en indien nodig op afroep).
  • Vier maal per jaar vindt er een ZAT-overleg (Zorgadviesteam) plaats met enkele externe instanties waaronder GGD, RBL, Hulst voor Elkaar en de Jeugdpolitie.
    Ouders geven bij aanmelding bij onze school op een formulier aan of ze toestemming geven om hun zoon/dochter indien nodig te bespreken in dit overleg.
  • In de bijlagen onderaan dit stuk vindt u ook het anti-pestprotocol van Praktijkschool Hulst, onze anti-pestcoördinator is mevr. L. Nobus.

Het zorgteam wordt aangestuurd door de zorgcoördinator, mevr. L. Nobus