Projecten

Europees Sociaal Fonds

Al vele jaren maakt de school gebruik van Europese subsidies om de mogelijkheden op de arbeidsmarkt voor onze leerlingen te verbeteren. Met behulp van deze subsidies is een arbeidstoeleidingstraject ontwikkeld waardoor een betere toerusting voor deelname aan het arbeidsproces wordt gerealiseerd.
Ook onze school krijgt dit schooljaar een financiële bijdrage vanuit het Europees Sociaal Fonds (ESF+). Deze subsidies worden bij ons op school ingezet op activiteiten om de stap naar arbeid of vervolgonderwijs optimaal te laten verlopen.
Behalve voor de ontwikkeling van specifieke programma’s wordt de subsidie ook gebruikt voor de begeleiding tijdens de stages en voor de nazorg als de stageplaats in een arbeidsplaats is omgezet. Daarnaast bieden deze subsidies mogelijkheden als het gaat om het aanbieden van specifieke branchegerichte cursussen, het doen van arbeidskundig onderzoek en het ontwikkelen en in stand houden van een netwerk.  

Publiciteitsverplichtingen | ESF 2014-2020: algemene informatie Europees  Sociaal Fonds | Uitvoering van Beleid

Zeeuwse Stichting Maatwerk

Praktijkschool Hulst maakt deel uit van de Zeeuwse Stichting Maatwerk (ZSM). De ZSM bestaat uit diverse scholen voor praktijkonderwijs en voortgezet speciaal onderwijs in Zeeland. 

Deze onderwijsinstellingen hebben op 21 juli 2011 de handen ineengeslagen en hebben besloten intensief te gaan samenwerken om iedere leerling maatwerk te kunnen bieden, op weg naar een duurzame uitstroom naar de arbeidsmarkt, vervolgonderwijs of dagbesteding. 

De aan het samenwerkingsverband deelnemende scholen, willen samen zorgen voor maatwerk zodat per leerling de juiste aanpak wordt gerealiseerd op (weg naar) de arbeidsmarkt of in de samenleving.

Elke school heeft zijn eigen onderwijsaanbod en (arbeids)toeleidende activiteiten en stelt die ook beschikbaar voor leerlingen van andere scholen. Dit houdt concreet in dat leerlingen van de ene school gebruik kunnen maken van bijvoorbeeld certificaatopleidingen en trajecten in een andere school. De website van de ZSM is te vinden via https://www.zsm.nu.

De werkzaamheden van de ZSM zijn mogelijk dankzij subsidies van de Provincie Zeeland en de verschillende gemeenten op Walcheren, De Bevelanden en Zeeuws-Vlaanderen. 

VEVO-project

In het kader van verkeerseducatie is de school al jaren een zogenaamde VEVO-school. Dat houdt in dat met behulp van overheidssubsidies verkeer een permanente plaats inneemt in ons onderwijsaanbod. Zo komen aan de orde oa:  school-thuisroute, fietskeuring, kantelauto, dode hoek-project, voorbereiding op bromfiets- en autorijbewijs etc. De nadruk wordt steeds gelegd op het weggedrag van de leerling zelf.