Arbeidsplaatsing

Regulier dienstverband

Zodra een bedrijf te kennen geeft dat de stageplaats kan worden omgezet in een arbeidsplaats, wordt contact opgenomen met de arbeidsdeskundige van het UWV of gemeente. Deze bemiddelt in samenspraak met school, bedrijf, leerling en ouders/verzorgers de arbeidsinpassing.

Alle leerlingen die Praktijkonderwijs volgen of gevolgd hebben kunnen opgenomen worden in het doelgroepenregister. Deze opname geeft toegang voor deelname aan de Participatiewet.

Meer informatie hierover vindt u onder het kopje Participatiewet 

Duaal traject met leer-werkovereenkomst

Een duaal traject is een combinatievorm van ‘’naar school gaan en werken’’. Dit betekent dat een leerling bijvoorbeeld een of twee dagen naar school gaat en drie of vier dagen werkt op basis van een arbeidscontract. Belangrijk is dat er steeds goede afspraken worden gemaakt met de leerling, de ouders/verzorgers, de school en de werkgever over het duaal traject. Deze afspraken worden opgenomen in de leer-werkovereenkomst.