Aanmelding en toelating

Wanneer uw kind als schoolverlatersadvies praktijkonderwijs gekregen heeft is het belangrijk dat u als ouders in samenwerking met de basisschool de aanvraag voor een Toelaatbaarheidsverklaring Praktijkonderwijs start.

Hoe gaat dit in zijn werk?

U vult het aanmeldformulier van Praktijkschool Hulst in (zie onder) en vraagt de basisschool om een volledig dossier over uw kind.
Het dossier bevat: 
- een recent overzicht van het Leerling en Onderwijs Volg Systeem (LOVS) van uw kind
- het Individueel Ontwikkelings Plan/Onderwijs PersPectief (IOP/OPP) of Onderwijskundig Rapport (OKR)
- een recent capaciteitenonderzoek
- eventuele andere relevante documentatie van eerder uitgevoerde onderzoeken

Het aanmeldformulier en het volledige dossier stuurt u per e-mail naar sme@praktijkschoolhulst.nl en cle@praktijkschoolhulst.nl

Na het bestuderen van het dossier wordt u geïnformeerd over de mogelijke toelating tot het praktijkonderwijs. Als dit een positief advies betreft kan de basisschool overgaan tot de aanvraag van een Toelaatbaarheidsverklaring bij het Samenwerkingsverband Passend Onderwijs Zeeuws-Vlaanderen.