Leerlingenraad

Elk jaar wordt een leerlingenraad geformeerd met daarin 9 vertegenwoordigers, te weten: 3 leerlingen uit de onderbouw, 3 uit de middenbouw en 3 uit de bovenbouw.
Statutair is vastgelegd dat de oudergeleding van de MR de leerlingenraad vertegenwoordigt in de MR van Praktijkschool Hulst. 

De leerlingenraad komt twee keer per maand samen onder begeleiding van twee enthousiaste leerkrachten. Tijdens dit overleg kunnen de leden zaken aandragen die de sfeer en leefbaarheid voor de leerlingen verbeteren.

In het verleden heeft de leerlingenraad onderstaande zaken gerealiseerd: 

  • betonnen tafeltennistafel
  • nieuwe kluisdeurtjes
  • nieuwe vuilnisbakken
  • mededelingenwand
  • wifi voor de leerlingen
  • frisdrank- en snoepvoorzieningen
  • voetbalkooi

Momenteel zijn de leden bezig met suggesties voor een leukere aankleding van het schoolplein. Voor suggesties en opmerkingen, is de leerlingenraad te bereiken via leerlingenraad@praktijkschoolhulst.nl.