Publicaties

Onderstaand treft u de volgende documenten aan:

  • ons schoolplan inclusief bijbehorende bijlagen
  • pestprotocol
  • protocol alcohol, drugs, geweld en misbruik
  • protocol seksuele intimidatie
  • rouwprotocol
  • meldcode veilig thuis

Vensters voor verantwoording
Brancheorganisatie de VO-raad heeft de afgelopen jaren hard gewerkt aan een systeem, waarbij uitgebreide informatie over de scholen voor voortgezet onderwijs wordt verzameld. Aan de hand van twintig indicatoren over onderwerpen als: algemene kenmerken, resultaten, onderwijsbeleid, kwaliteit en bedrijfsvoering, worden op het internet niet alleen de cijfers gepresenteerd, maar kan de lezer deze cijfers ook vergelijken met die van andere scholen. Daarnaast kan de school bij elk thema een toelichting geven. Zo geeft de school een breder en preciezer beeld van de schoolprestaties dan tot nu toe het geval was.

Klik hier om het venster van Praktijkschool Hulst te raadplegen.   

Voor meer informatie over de vensters van Praktijkschool Hulst kunt u contact opnemen met mevrouw A. Smet directeur (0114 - 312132).

Disclaimer: de website Vensters voor Verantwoording is nog volop in ontwikkeling, de informatie wordt steeds bijgewerkt en verbeterd. Wij sluiten niet uit dat er fouten in de gegevens staan. Er kunnen aan de gegevens geen rechten ontleend worden.