Missie & Visie

Visie

Praktijkschool Hulst is een school voor praktijkonderwijs waar we vanuit gezamenlijke waarden, met respect voor ieders eigenheid, werken aan de ontplooiing en ontwikkeling van de aan ons toevertrouwde leerlingen, waarbij we als uitgangspunt hanteren: “behandel de ander zoals je graag zelf behandeld wilt worden”. De interne kracht van het praktijkonderwijs is een voorwaarde om de visie te realiseren.

Deze interne kracht wordt gevormd door:

  • het innovatief vermogen van het team
  • een flexibele organisatie
  • teamwork en collegiale consultatie
  • onderwijskundig leiderschap
  • creatief aanpassingsvermogen aan veranderingen binnen en buiten de school.

 

Missie

Praktijkschool Hulst wil PrO-leerlingen zo begeleiden, dat zij, na de school verlaten te hebben, met een positieve maar ook kritische instelling zo zelfstandig mogelijk kunnen deelnemen aan alle facetten van het maatschappelijk leven: wonen, werken, vrije tijd en maatschappij (goed burgerschap). Hierbij houden we steeds rekening met de mogelijkheden van de leerlingen en de manier waarop zij het beste leren: door praktisch handelen; door te dóen.