Participatiewet

Iedereen die kan werken maar daarbij ondersteuning nodig heeft, valt sinds 1 januari 2015 onder de Participatiewet. De wet is er om zoveel mogelijk mensen met of zonder arbeidsbeperking werk te laten vinden. Bedrijven worden gestimuleerd om mensen met een zogeheten afstand tot de arbeidsmarkt in dienst te nemen. Om bedrijven daarin financieel tegemoet te komen, kunnen ze aanspraak maken op verschillende regelingen.

Een aantal van deze regelingen zijn:

  • Jobcoaching
  • Loonkostenvoordeel
  • No-riskpolis
  • Loonkostensubsidie
  • Lage inkomensvoordeel.

Meer informatie over wet- en regelgeving, alsmede financiele tegemoetkomingen vindt u op:

 https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/werken-met-arbeidsbeperking/stimulering-werkgevers-aannemen-mensen-met-arbeidsbeperking

en

https://www.aandeslaginzeeland.nl/werkgevers/

 

Alle leerlingen die Praktijkonderwijs volgen of gevolgd hebben kunnen opgenomen worden in het doelgroepregister. Deze opname geeft toegang voor deelname aan de Participatiewet.