Stage

Maatschappelijke stage

De maatschappelijke stage is een vorm van leren buiten de schoolbanken. Door de stage maakt de leerling tijdens zijn/haar 1e en 2e jaar kennis met vrijwilligerswerk én levert hij/zij een onbetaalde bijdrage aan de samenleving. De maatschappelijke stage is daarmee anders dan de beroepsstage, die zich oriënteert op een toekomstig beroep.

Tijdens de maatschappelijke stage maken de leerlingen kennis met verschillende groepen en organisaties en worden zij uitgedaagd om zich in te zetten voor de leefomgeving of voor anderen. De ervaring leert dat jongeren hun maatschappelijke stage vaak erg leuk en leerzaam vinden.

Oriënterende stage (snuffelstage)

De snuffelstage is een middel om derde- en vierdejaars leerlingen, die aan de vooravond staan van hun keuze voor een toekomstig beroep en of vakrichting, kennis te laten maken met verschillende bedrijven, beroepen, sectoren en collega’s. Het voornaamste doel voor de leerling is om een reëel beeld te krijgen van het werken in een bepaald bedrijf. Soms is een richting helemaal niet zo leuk als de leerling in gedachten had. En soms blijkt een ander vak plotseling veel leuker dan vooraf gedacht.

Een leerling draait 1 keer per week een ochtend mee in een bedrijf. Na ongeveer 4 ochtenden gaat de leerling weer naar een ander bedrijf. Er is vanuit de school altijd een begeleider op afroep beschikbaar. De begeleiding komt per periode 1 keer langs voor een kort praatje en om eventueel wat bij te sturen. De leerlingen beschikken over een snuffelstageboekje waar wekelijks door de leerling, in een paar woorden, op de ochtend wordt teruggekeken. Aan het eind van de periode vult het bedrijf een beoordeling in.

Plaatsingsstage

Als de leerling 16 jaar is, vindt er een oriënterend oudergesprek plaats en zal er gezocht worden naar een passend stagebedrijf. In de afgelopen 25 jaar is veel kennis en inzicht verkregen in de regionale arbeidsmarkt. We zoeken intensief naar nieuwe geschikte stagebedrijven en bestaande stagecontacten worden zorgvuldig onderhouden.

Als een geschikt bedrijf is gevonden wordt in overleg met alle partijen de stage opgestart. Er wordt een stageovereenkomst opgemaakt en periodiek vindt een bezoek van de stageleraar aan het bedrijf plaats. Alle bevindingen worden vastgelegd in het stagevolgsysteem en er is regelmatig contact met de stagiair en zijn/haar ouders/verzorgers. Waar nodig wordt de stage bijgesteld en/of gewijzigd.