Disclaimer

ALGEMEEN

Praktijkschool Hulst besteedt de uiterste zorg aan de betrouwbaarheid en actualiteit van alle gepubliceerde data. Onjuistheden kunnen echter voorkomen. Praktijkschool Hulst is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van onjuistheden, problemen veroorzaakt door, of inherent aan het verspreiden van de informatie via internet alsmede technische storingen.

Aan deze website kunnen geen rechten worden ontleend en gebruik van enige informatie verkregen middels deze website gebeurt voor risico van de gebruiker.

AANSPRAKELIJKHEID

Het bezoek aan de website van Praktijkschool Hulst is voor eigen rekening en risico. Praktijkschool Hulst sluit iedere aansprakelijkheid voor schade ten gevolge van het bezoek van deze website, het gebruik van de daarvan verkregen informatie, software en/of diensten, of de onmogelijkheid de webpagina te kunnen raadplegen uit.

Praktijkschool Hulst behoudt zich het recht voor de webpagina's naar eigen inzicht en op ieder moment te (laten) veranderen of beëindigen, met of zonder voorafgaande aankondiging. Praktijkschool Hulst is niet aansprakelijk voor de gevolgen van verandering of beëindiging.

HYPERLINKS

De website van Praktijkschool Hulst bevat hyperlinks naar websites die buiten het domein van Praktijkschool Hulst liggen. Deze links zijn als service voor de gebruiker opgenomen. Voor deze websites kunnen andere voorwaarden gelden. Praktijkschool Hulst is op geen enkele wijze aansprakelijk voor de inhoud van deze websites. Het gebruik van de informatie achter deze hyperlinks is voor risico van de gebruiker.

AUTEURSRECHT

Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Praktijkschool Hulst is het niet toegestaan, informatie, beeldmateriaal, logo’s en foto's of andere berichtgeving op enigerlei wijze openbaar te maken, te kopiëren , te downloaden of te verspreiden. Informatie op deze website mag wel worden afgedrukt en/of gedownload voor eigen gebruik. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de beheerders van deze website.

Door de website van Praktijkschool Hulst te gebruiken stemt u in met deze disclaimer.