Jeugdgezondheidsmonitor voor alle leerlingen

16 oktober 2023

GGD Zeeland onderzoekt de gezondheid en leefstijl van jongeren. Dit onderzoek heet de
Gezondheidsmonitor Jeugd 2023.

Dit jaar wordt voor het eerst het onderzoek ook uitgevoerd in het speciaal- en praktijkonderwijs. Het
onderzoek vindt op onze school plaats op maandag 16 oktober. De verzamelde gegevens worden
gebruikt om scholen, gemeenten en de overheid te adviseren over gezondheidsbeleid voor jongeren. NIX
18 is een voorbeeld van een campagne over ‘niet drinken en roken tot je 18e’ die door de overheid is
gestart naar aanleiding van onderzoek onder jongeren.

Hoe verloopt het onderzoek?
Tijdens een lesuur op school vult uw kind een online vragenlijst in. In de vragenlijst wordt gevraagd naar
gezondheid, welzijn, leefstijl, vrije tijd en schoolbeleving. In de vragenlijst wordt niet gevraagd naar een
naam. Niemand komt te weten welke antwoorden uw zoon of dochter heeft gegeven. De GGD
presenteert alleen resultaten over een totale groep, bijvoorbeeld over alle 2e-klassers in een gemeente.
De school ontvangt een terugkoppeling van de GGD op groepsniveau en kan de resultaten gebruiken als
input voor het gezondheidsbeleid op school.

Is de privacy bij deelname gewaarborgd?
Bij het onderzoek is de privacy van leerlingen gewaarborgd. Zij vullen de vragenlijst in via een algemene
link. Deze link is uniek voor elke school, zodat we weten op welke school de vragenlijst is ingevuld. In de
vragenlijst wordt niet gevraagd naar een naam. De GGD vraagt wél de (viercijferige) postcode, omdat de
GGD de gegevens op gemeenteniveau analyseert.
De GGD voldoet voor dit onderzoek aan de AVG wet- en regelgeving. In dit onderzoek worden voldoende
maatregelen genomen om gegevens te beveiligen tegen verlies en tegen enige vorm van
onrechtmatigheid. Bijvoorbeeld door het gebruik van een beveiligde website waar de leerlingen de
vragenlijst invullen.

Is mijn kind verplicht om mee te doen aan de Gezondheidsmonitor Jeugd?
Nee. Voor de betrouwbaarheid van het onderzoek is het belangrijk dat zoveel mogelijk jongeren meedoen
aan het onderzoek, maar deelname is vrijwillig. Leerlingen worden aan het eind van de vragenlijst
doorverwezen naar websites over gezondheid met goede en betrouwbare informatie.
Als u niet wilt dat uw kind meedoet, dan kunt u dit aangeven door een mail te sturen naar
administratie@praktijkschoolhulst.nl

Vragen?
Heeft u vragen over dit onderzoek of wilt u meer informatie, dan kunt u contact opnemen met Liesbeth
Nobus, nbs@praktijkschoolhulst.nl of bezoek de website van de GGD Zeeland.