Toegang tot magister

Tijdens de zomervakantie wordt de toegang tot Magister voor leerlingen en ouders/verzorgers geblokkeerd vanwege de voorbereidingen voor het nieuwe schooljaar.
Uiterlijk de vrijdag voor de eerste lesweek wordt Magister weer toegankelijk gemaakt.

Mogelijk is het persoonlijk account in de Magister-app na de blokkade uitgelogd.
Als de inlognaam of het wachtwoord niet meer bekend zijn dan is dit zelf op te lossen door het account te herstellen via https://account.vozvl.nl

Meer informatie is te vinden op de volgende pagina: https://www.vozeeuwsvlaanderen.nl/organisatie/ict/nivo/